Корупція є світовим явищем, притаманним всім країнам світу. Це суспільне явище, до якого залучені громадяни разом із представниками влади.

Корупція є частиною культур та традицій. Цинізм та скепсис спричиняють виникнення терпимості, толерантності до корупції.
Корупція є занадто широким та розпливчастим поняттям, хоча і не зовсім чітко визначеним.
Якщо характеризувати корупцію найпростішими словами, то це - зловживання особою своєю державною посадою задля отримання особистої користі або користі для іншої особи чи групи осіб.
Корупцію становлять дії державної посадової особи, яка приймає, випрошує або вимагає винагороди, або дії представника приватного бізнесу (чи просто громадянина), який пропонує винагороду з метою обминути закон задля отримання переваг у конкурсному процесі або особистої вигоди.
Корупція є двостороннім процесом, в який залучені представники як державного, так і приватного сектора, які вчиняють неправомірні, протиправні і неетичні дії, які підривають економіку країни, завдають шкоди її соціальним і політичним інститутам. Корупція є симптомом слабкості політичної, соціальної, правової та "економічної системи держави. Ефективним критерієм, що допомагає виявити, чи становлять ті чи інші дії корупцію, є ступінь відкритості, прозорості і підзвітності даних дій. Корупціонери завжди намагаються приховати свої незаконні вчинки від громадськості, навіть гам, де корупція є поширеним явищем.

http://odoblkru.gov.ua/

Мнение эксперта

союз журналистов украины

coffee